0 Comments

Trong mười năm qua, đồng đô la Mỹ đã mất một tỷ lệ đáng kể so với các loại tiền tệ và hàng hóa chính khác. Điều này đã gây ra một phản ứng giảm giá lớn trong thị trường chứng khoán trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu. Thị trường chứng khoán châu Âu có lẽ là ví dụ điển hình nhất về việc đồng đô la Mỹ đang được định giá quá cao và có thể nói rằng tỷ giá đồng euro trong sàn giao dịch Euro-American hiện thấp hơn một phần ba so với mười năm trước. Nhìn kỹ hơn các số liệu cho thấy rõ ràng có mối tương quan rõ ràng giữa tỷ giá đồng euro và thị trường chứng khoán châu Âu.

Một trong những lý do cho điều này là sự suy giảm trong thương mại thế giới và sự thay đổi trong thương mại từ Hoa Kỳ, sang các nước khác. Ngược lại, thị trường Mỹ đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Đây là tin tuyệt vời cho nền kinh tế Mỹ.

Để hiểu lý do tại sao tỷ giá đồng euro giảm, điều quan trọng là phải xem xét các quốc gia khác nhau giao dịch với Mỹ và cố gắng xác định xem có bất kỳ chuyển động nào không. Sau đây là những yếu tố có tác động lớn nhất đến đồng đô la Mỹ.

Một trong những yếu tố rõ ràng nhất là mức độ thương mại thế giới. Nếu giao dịch tăng nhanh hơn lượng hàng hóa được trao đổi, giá trị của đồng đô la sẽ tiếp tục giảm. Mặc dù đây là một yếu tố đóng góp chính, nhưng điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Mỹ không có chỗ cho tăng trưởng.

Một yếu tố khác là thực tế là hầu hết các loại tiền tệ quốc tế lớn đang gặp nhiều vấn đề hơn so với đồng đô la Mỹ. Đúng là đồng đô la Mỹ đang được hưởng lợi từ xu hướng này, nhưng cũng có những loại tiền tệ khác có thể có tác động lớn đến đồng đô la Mỹ.

Một trong những lý do khiến nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng tốt là vì thực tế là có nhiều quốc gia sẵn sàng chấp nhận đô la Mỹ làm tiền tệ. Khi các loại tiền tệ này tăng giá, đồng đô la Mỹ đang được hưởng lợi.

Số lượng các công ty đang mở rộng sang các thị trường khác là một lý do khác khiến nền kinh tế Mỹ đang phát triển. Sẽ rất khó để một công ty mở rộng sang một quốc gia khác nếu chi phí kinh doanh quá cao.

Một trong những điều sẽ giúp nền kinh tế Mỹ duy trì ổn định là nếu chính phủ Trung Quốc tiếp tục bổ sung vào sự tăng trưởng trong nền kinh tế của họ. Nó đã được lưu ý rằng đồng đô la Mỹ đang đạt được đà về thương mại với Trung Quốc.

Sự mất giá liên tục của đồng đô la Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, nó sẽ chỉ củng cố đồng đô la trong mắt nước ngoài và tiếp tục giúp đỡ nền kinh tế Mỹ.

Nhiều nhà kinh tế đã tuyên bố rằng có thể đồng đô la Mỹ sẽ giảm xuống dưới 90 xu vào cuối năm nay. Tuy nhiên, họ đã được chứng minh là sai nhiều lần trong quá khứ, nhưng vẫn có khả năng đồng đô la Mỹ sẽ giảm xuống khoảng 70 cent.

Ngoài ra, sẽ rất thú vị để xem chính phủ Trung Quốc làm gì tiếp theo, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng giá. Điều quan trọng là phải hiểu tình hình tài chính ở các quốc gia khác nhau giao dịch với Mỹ.

Author

r.sultigov1@fibo.ru