0 Comments

Là Rupee Ấn Độ tăng hoặc giảm trong các trường hợp virus? Có nhiều giả thuyết về câu hỏi này.

Một số người tin rằng Rupee Ấn Độ đang tăng do các trường hợp virus. Đồng Rupee của Ấn Độ và Đô la Mỹ có mối tương quan cao với nhau. Nếu đồng đô la Mỹ tăng, đồng Rupee của Ấn Độ cũng sẽ tăng giá. Vì vậy, sự tăng giá của USD đang gây ra sự gia tăng của đồng Rupee Ấn Độ.

Trong thực tế, các trường hợp virus có thể gây ra sự gia tăng ở cả hai loại tiền tệ. Các nhà kinh tế khác nói rằng đó là một thế giới không có rủi ro và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ sẽ gây ra sự gia tăng của đồng Rupee Ấn Độ. Tôi nói chúng ta hãy xem xét câu hỏi này hơn nữa. Chúng ta hãy giả sử rằng tỷ lệ nhiễm vi-rút bằng không, gánh nặng bệnh vi-rút bằng không và nền kinh tế không có tác động.

Trong kịch bản này, chúng ta hãy giả sử rằng có sự gia tăng của USD gây ra bởi sự gia tăng nhiễm virus. Bây giờ, hãy giả sử rằng Rupee Ấn Độ giảm vì đồng đô la Mỹ giảm. Điều này đối với tôi là một sự đơn giản hóa quá mức của tình hình.

Hãy nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Chúng ta hãy giả sử rằng bệnh virus không ảnh hưởng đến Đô la Mỹ. Giả sử rằng Đô la Mỹ được liên kết trực tiếp với Rupee Ấn Độ và rằng sự tăng giá của USD có liên quan đến sự gia tăng của Rupee Ấn Độ.

Sự gia tăng của USD sẽ được dự kiến ​​kể từ khi tăng Rupee dự kiến. Đồng Rupee tăng khiến đồng đô la Mỹ tăng giá. Đô la Mỹ được coi là một cửa hàng giá trị. Nó có sức mua thực sự.

Sự tăng giá của USD không ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Thị trường toàn cầu không được kết nối với bất kỳ loại tiền tệ. Các thị trường toàn cầu là thị trường bán lẻ toàn cầu. Các thị trường toàn cầu không được kết nối với bất kỳ loại tiền tệ.

Vì sự gia tăng của USD có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng các bệnh nhiễm virut, nên sự gia tăng của Đô la Mỹ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự gia tăng của Rupee. Do đó, sự tăng giá của đồng đô la Mỹ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự gia tăng của đồng Rupee.

Vì vậy, hãy xem xét cùng một kịch bản, nhưng lần này hãy nói rằng Đô la Mỹ có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng các bệnh nhiễm vi-rút. Điều này có nghĩa là sự tăng giá của USD sẽ gây ra sự gia tăng của đồng Rupee Ấn Độ.

Vì sự gia tăng của USD có liên quan gián tiếp đến sự gia tăng các bệnh nhiễm virus, nên sự gia tăng của Rupee cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì Rupee được liên kết trực tiếp với Dollar, sự tăng giá của Dollar sẽ gây ra sự gia tăng của Rupee. Do đó, đồng đô la tăng sẽ gây ra sự gia tăng của đồng Rupee.

Dường như với tôi rằng sự tăng giá của USD sẽ không ảnh hưởng gì đến sự gia tăng của đồng Rupee. Do đó, sự tăng giá của USD sẽ không ảnh hưởng đến sự gia tăng của đồng Rupee. Do đó, sự tăng giá của USD không nên gây ra sự gia tăng của đồng Rupee.

Tuy nhiên, nếu bây giờ chúng ta so sánh sự gia tăng của Rupee Ấn Độ với sự gia tăng các bệnh do virus, thì chúng ta thấy rằng sự gia tăng của các bệnh do virus đã ảnh hưởng đến sự gia tăng của Rupee, trong khi sự gia tăng của USD thì không. Do đó, đối với tôi, sự tăng giá của USD không gây ra sự gia tăng của đồng Rupee.

Author

r.sultigov1@fibo.ru